Yksilöllisyys vai yhteisöllisyys?

Kuperkeikka tarjoaa varhaiskasvatusta, jossa lähtökohtana on yhteisöllisyys. Eri ikäiset lapset saavat kasvaa ja kehittyä yhdessä oppien toinen toisiltaan. Yhteisöllisyys antaa mahdollisuuden solmia monia erilaisia sosiaalisia suhteita toisten lasten kanssa. Lapsia ei ole jaettu iän perusteella ryhmiin. Nuorimmat lapset tulevat Kuperkeikkaan 10 kk iässä ja kasvavat kuperkeikkalaisina aina kouluikäisiksi asti. Sisaruksilla on mahdollisuus olla yhdessä. Lapset saavat valita omat aidot kaveripiirit. Esiopetus on perheille maksutonta, jos esiopetusikäisiä on kaupungin asettama määrä.

Jokaisen lapsen yksilöllisyyttä kunnioitetaan. Lasten erilaisuus koetaan rikkautena. Kasvatusilmapiiri on vuorovaikutteista ja lapseen luottavaa. Lasten annetaan itse yrittää ja kokeilla erilaisia asioita aikuisten tukemana. Jokaisen annetaan rauhassa kasvaa kuperkeikkalaiseksi tutustuen uusiin ihmisiin ja ympäristöön.