Onko Kuperkeikassa vapaakasvatus?

TARUA! Vastaajana Anna-Liisa Lönnrot Rasmuksen ja Royn äiti

Päiväkoti Kuperkeikan toiminta perustuu monelta osin yksilön kunnioittamiseen ja valinnan vapauteen. Valinnan vapauden antaminen lapselle ei kuitenkaan tarkoita ettei toiminnalle luotaisi rajoja. Kuperkeikassa lasten päivän toiminnalle annetaan rajat ja luodaan raamit, joiden puitteissa lapsilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja päivän tapahtumien kulkuun yhdessä aikuisten kanssa. Lapsen mielipidettä ja tahtoa arvostetaan jo ihan pienestä asti.

Kuperkeikassa annetaan lapsille mahdollisuus vaikuttaa oman päivänsä kulkuun ja siihen mitä tehdään. Jokaisen lapsen mielipidettä kuunnellaan ja yhdessä tehdään sitten yhdessä sovittuja asioita. Esimerkiksi lapsen ei tarvitse välttämättä keskeyttää mielenkiintoista sisäleikkiään päiväkotikaveriensa kanssa ulosmenemisen vuoksi vaan hänelle tarjotaan mahdollisuus mennä myöhemmin ulos. Lapsetkin arvostavat sitä, että saavat osallistua oman työpäivänsä tapahtumien kulkuun. Yhdessä tekeminen on mukavaa, varsinkin kun asioista on yhdessä sovittu!

Päiväkoti Kuperkeikassa lapsiamme arvostetaan yksilöinä ja heidän mielipidettään kunnioitetaan jo ihan pienestä asti. Kuperkeikka ei kuitenkaan tarjoa rakkautta ilman rajoja vaan luo lapsillemme rajoja – rakkaudella!