Leikki vai ohjattu toiminta?

Monipuoliset tilat ovat avoimet ja lapset saavat liikkua niissä vapaasti. Lapsen oma kiinnostus ja halu ohjaa toimintaa. Lasten vapaalla leikillä on suuri merkitys, siksi heille annetaankin päivän aikana mahdollisuus leikkiä ja touhuta kavereidensa kanssa valitsemassaan paikassa. Suhteessa ohjattuun toimintaan vapaalle leikille on varattu enemmän aikaa, iän myötä ohjattu toiminta toki lisääntyy. Leikkiessään lapsi työstää havaintojaan, kokemuksiaan ja tunteitaan tavalla, joka ei ole mahdollista aikuisen ohjaamassa toiminnassa.